Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 68 žáků
 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 68 žáků

 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2017.


Výsledky 1.kola přijímacího řízení (ze dnů 12. 4. a 19. 4. 2017):

65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch: ZDE

63 - 41 - M/02 Obchodní akademie: ZDE

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na studijní oddělení školy do 10 pracovních dnů (do 16. 5. 2017).

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky budete moci podávat dle VYHLÁŠKY č. 353/2016 Sb. v platném znění ze dne 24. října 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 12 do 30. 6. 2017.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

 • Motivace ke studiu, max. počet získaných bodů je 60.
 • Studijní průměr z pololetí deváté třídy, max. počet získaných bodů je 50.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (v případě oboru Hotelnictví). ZDE
 • Doporučení školského poradenského zařízení.
 • Vyplněná přihláška ke studiu. ZDE

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání.

1.kolo přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2017.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (v případě oboru Hotelnictví).
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo 

 • Motivace ke studiu: 30 %, max. počet získaných bodů je 60
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 10 %, max. počet získaných bodů je 50
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %, max. počet získaných bodů je 50
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %., max. počet získaných bodů je 50

Organizace a administrace testů JPZ: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky

1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2017 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na prvním místě)

2. termín konání zkoušky: 19. dubna 2017 (pro uchazeče, kteří uvedli naší školu na druhém místě)

 

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2017.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Kontakty

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Tajovského 1157/2

736 01 Havířov-Podlesí

telefon studijní oddělení: 596 475 120
e-mail: hoa@obaka-havirov.cz