Odborné učebny

Po rekonstrukci školy budou doplněné aktuální informace a fotografie.