Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí

Datum 

Akce

30. 8. 2017 9:00

Pedagogická rada, školení BOZP, učebna C22

30. 8. - 1. 9. 2017   Doklasifikace, komisionální opravné zkoušky (pouze 1 denně)
4. 9. – 8. 9. 2017  

Maturity - JEZUS – opravný a náhradní termín

4. 9. 2017 8:30 Zahájení ŠR 2. roč. OA + 2. roč. HŠ ve třídách
  8:30 1. roč. HŠ
  9:00 1. roč. OA
5. 9. 2017 8:00

Třídnické hodiny

6. 9.  - 7. 9. 2017  

Adaptační kurz 1. HA, 1. HB

7. 9. - 8. 9. 2017  

Adaptační kurz 1. OA

12. 9. 2017  

Maturity ústní a profilové zkoušky – opravný a náhradní termín

18. 9. 2017 8:00

Nástup 3. roč. HA po praxi – pondělí

19. 9. 2017 8:00

Nástup 4. roč. HŠ po praxi – úterý

19. 9. 2017

17:00

Třídní schůzky 1. ročníků HOA

19. 9. 2017

14:30

Provozní porada

22. 9. 2017

8:00

Nástup 3. OA po praxi - pátek

28. 9. 2017                     

 

Státní svátek

do 30. 9. 2017  

Zveřejnit nabídku pov. a nepov. předmětů profilové části MZ.

(povinné – PZOP+2 zk. teoretické, nepovinné MAT, druhý CJ)
   

Odevzdat a zveřejnit témata PMZ HŠ

   

Zveřejnit témata profilových zkoušek (TZOP,TZEP, PZOP,TZU, TZUaIT, dobrovolné předměty MAT a CJ)

    Vytvořit a zveřejnit seznamy lit. děl pro ústní MZ z CJL (40)
   

Předání údajů ze škol. matriky na MŠMT

    Svolat Školskou radu

do 15. 10. 2017

 

Odevzdat výroční zprávu na KÚ MSK

19. 10. 2017

14:30

Provozní porada

21. 10. 2017   

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

26. - 27. 10. 2017

 

Podzimní prázdniny (čt, pá)

do 30. 10. 2017

 

Stanovit a zveřejnit témata škol. úloh z CJ v rámci pracovních listů

Listopad 2017  

Burzy SŠ (Karviná, Havířov, Frýdek, Orlová)

11. 11. 2017

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

15. 11. 2017

14:00

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

  17:00

Třídní schůzky HOA

17. 11. 2017

 

Státní svátek

do 1. 12. 2017

 

Písemně se přihlásit k MZ (státní i profilová část)

1. - 2. 12. 2017

 

Burza škol Ostrava (HOA+VOŠ)

8. 12. 2017

 

Losování témat PMZ HŠ (HOP i CR)

9. 12. 2017

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

14. 12. 2017

14:30

Provozní porada

do 14. 12. 2017

 

Odeslat přihlášky k MZ na CERMAT

do 20. 12. 2017

 

Předat žákům kopie přihlášek k MZ

22. 12. 2017

 

Poslední vyučovací den kalendářního roku 2017

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018   Vánoční prázdniny

3. 1. 2018

 

Zahájení výuky v roce 2018

Leden 2018

 

LVVZ

do 8. 1. 2018

 

Žádost o jmenování předsedů maturitních komisí – profilová část MZ a ÚZ státní části MZ

13. 1. 2018

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

do 15. 1. 2018

 

Rozpis JEZUS 2018 dle CERMATu

do 22. 1. 2018

 

Poslední termín pro přezkoušení z důvodu absence

24. 1. 2018

14:00

Pedagogická rada za l. pol.  HOA – středa

do 30. 1. 2018

 

Zveřejnit ve škole a na webu kritéria PZ dle § 60 odst. 4 ŠZ

31. 1. 2018

 

4.VH -  Třídnické hodiny – konec 1. pol. - výpisy z vysvědčení

2. 2. 2018

 

Pololetní prázdniny