Organizace školního roku 2016/2017 2. pololetí

   
1. 2. 2017   Začátek vyučování ve 2. pololetí školního roku 2015/16
3. 2. 2017  

Pololetní prázdniny - pátek

15. 2 2017 14:30 Porada pedagog. pracovníků
17. 2. 2017  

Ples HOA a VOŠ                                                  

13. 3. - 19. 3. 2017  

Jarní prázdniny

do 1. 3. 2017   Příjem přihlášek do 1. roč. HOA v 1. kole PŘ
9. 3. 2017 14:30 Porada pedagogických pracovníků
22. 3. 2017              Třídní schůzky 4. ročníků HOA
březen 2017   Studentská konference „ Labyrintem ekonomie „
do 31. 3. 2017   Jmenování maturitních komisí – profilová část MZ
    PPK odevzdat 20 témat ústní profilové MZ 
    Žáci odevzdávají svůj seznam lit. děl k ústní zkoušce z CJL -20 děl 
    PPK odevzdat seznam 3. částí  pracovních listů k ústní MZ z CJ 
    Aktualizace sběru dat pro MŠMT ( školní matrika ) 
    Zveřejnit povinné a nepovinné předměty profilové části pro maturity 2017 
    Odevzdání PMP HŠ i OA 
3. 4. - 7. 4. 2017    Praktické maturity na HŠ dle rozpisu (školní restaurace) 
11. 4. 2017    Písemná práce z CJL – jarní termín maturitní zkoušky 2017 dle JEZUS 
12. 4. 2017   

1. Termín JPZ v 1. kole PŘ do 1. ročníku

13. 4. – 17. 4. 2017    Velikonoční prázdniny 
19. 4. 2017   

2. Termín JPZ v 1. kole PŘ do 1. ročníku

  14:00

Pedagogická rada

  17:00 Třídní schůzky
20. 4. 2017              

Praktické maturity (raut pro rodiče + Třídní schůzky pro 2. HA)

24. 4. 2017 10:00 Termín pro uzavření klasifikace 4. ročníků
25. 4. 2017    Klasifikační porada 4. ročníků HOA 
27. 4. 2017               Poslední zvonění 4. roč. HOA 
28. 4. 2017    Termín pro odevzdání posudků PMP žákům 
   

Třídnické hodiny 4. ročníků HOA od 8.00

do 28. 4. 2017    2.roč.HŠ i OA písemně se přihlásit k volitel. předmětům 
1. 5. 2017   Státní svátek 
8. 5. 2017   Státní svátek 
2. 5. - 5. 5. 2017    Zbývající písemné zkoušky spol. části MZ  jarní termín 2017 dle JEZUS 
8. 5. - 12. 5. 2017    Studijní volno 4.HA 
    Individuální konzultace žáků 4.OA 
11. 5. 2017    1. náhradní termín JPZ 
12. 5. 2017    2. náhradní termín JPZ 
15. 5. - 19. 5. 2017    Studijní volno 4.OA 
16. 5. - 19. 5. 2017    Maturity 4.HA (včetně obhajob PMP 16. 5. 2017) 
22. 5. - 24. 5. 2017    Maturity 4.OA (včetně obhajob PMP 22. 5. 2017) 
Květen 2017    Radegast cup 
1. 6. 2017    Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení 
13. 6. 2017  14:00 Klasifikační porada 3. roč  HŠ
15. 6. 2017   Ukončení ŠR 3. roč. HA – výpis z vysvědčení 
od 16. 6. 2017   

Odborná praxe HŠ  3. roč.

do 20. 6. 2017    Připravit podklady pro zpracování výroční zprávy ( PPK ) 
do 25. 6. 2017    Přihlášky žáků k opravné ( náhradní ) MZ řediteli školy 
26. 6. 2017  13:00 Klasifikační porada OA 1.-3. roč. + 1.-2. roč.HŠ
do 30. 6. 2017    Odeslání přihlášek k opravné ( náhradní ) MZ na CERMAT 
    Stanovit mat. komisi pro podzimní termín MZ
30. 6. 2017             

Ukončení ŠR  – vysvědčení

do 15. 8. 2017   Zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části MZ v opravném (náhradním) termínu dle JEZUS – CERMAT
Od 1. 7. 2017   Nástup vyučujících na dovolenou
30. 8. 2017   Nástup vyučujících po dovolené

1. 7. – 31. 8. 2017            

  Hlavní prázdniny