Učitelé

Hájková Radomíra, Ing.
Ekonomika, Informační technologie, Písemná a el. komunikace, Právo, Statistika
kabinet: budova C - 2. patro
telefon: 596 475 143
e-mail: hajkova@obaka-havirov.cz

Cholevíková Petra, Mgr.
Hotelový provoz, Praxe (učební), Základy přírodních věd, Zbožíznalství
kabinet: budova C - 1. patro
telefon: 596 475 144
e-mail: cholevikova@obaka-havirov.cz

Juráčková Kateřina, Bc.
Španělský jazyk
kabinet: budova C - přízemí
telefon: 596 475 145
e-mail: jurackova@obaka-havirov.cz
 
Kaďurková Milada, Mgr.
Písemná a el. komunikace
kabinet: budova C - 1. patro
telefon: 596 475 123

Kodenková Lenka, Mgr.
Český jazyk a literatura, Občanská nauka
kabinet: budova C - 1. patro
telefon: 596 475 146
e-mail: kodenkova@obaka-havirov.cz

Krejčíková Pavla, Mgr.
Český jazyk a literatura, Dějepis, Dějiny kultury
kabinet: budova C - 1. patro
telefon: 596 475 146
e-mail: krejcikova@obaka-havirov.cz

Mitrengová Michaela, Mgr.
Anglický jazyk
kabinet: budova C - přízemí
telefon: 596 475 140
e-mail: mitrengova@obaka-havirov.cz

Mráček Radovan, Mgr. - zástupce ředitelky
Tělesná výchova, Základy přírodních věd
kabinet: budova C - 1.patro
konzultační hodiny: kdykoli po domluvě
telefon: 596 475 144
e-mail: mracek@obaka-havirov.cz

Neradilová Ivana, Ing.
Ekonomika, Management, Marketing, Statistika, Technika administrativy, Účetnictví
kabinet: budova C - 2. patro
telefon: 596 475 143
e-mail: neradilova@obaka-havirov.cz

Paululik Jaroslav, Bc.
Speciální technologie, Technologie přípravy pokrmů
kabinet: budova E - 1. patro
telefon: 596 475 122
e-mail: paululik@obaka-havirov.cz
 

Plešek Jan, Mgr.
Nauka o výživě
kabinet: budova C - 1. patro
telefon: 596 475 123
e-mail: plesek@obaka-havirov.cz

Ryšavá Jarmila
Cestovní ruch, Hospodářský zeměpis, Průvodcovství, Tělesná výchova, Zeměpis cestovního ruchu
kabinet: budova C - 2. patro
telefon: 596 475 143
e-mail: rysava@obaka-havirov.cz

Steblová Daniela, Mgr.
Anglický jazyk, německý jazyk
kabinet: budova C - přízemí
telefon: 596 475 140
e-mail: steblova@obaka-havirov.cz

Szwedová Anna, Bc.
Speciální stolničení, Technologie obsluhy a služeb
kabinet: budova E - 1. patro
telefon: 596 475 122
e-mail: szwedova@obaka-havirov.cz

Šebestová Monika, Mgr.
Matematika, statistika
kabinet: budova C - přízemí
telefon: 596 475 145
e-mail: sebestova@obaka-havirov.cz

Šostáková Alena, Mgr.
Německý jazyk
kabinet: budova C - 1. patro
telefon: 596 475 146
e-mail: sostakova@obaka-havirov.cz

Ťulpíková Magdaléna, Mgr.
Konverzace v ANJ, Anglický jazyk
kabinet: budova C - přízemí
telefon: 596 475 140
e-mail: tulpikova@obaka-havirov.cz

Urbánková Renáta, mgr.
Praxe, Speciální technologie, Technologie přípravy pokrmů
kabinet: budova E - 1. patro
telefon: 596 475 122
e-mail: urbankova@obaka-havirov.cz

Vašutová Jarmila, Bc.
Anglický jazyk, Konverzace v ANJ
kabinet: budova C - přízemí
telefon: 596 475 140
e-mail: vasutova@obaka-havirov.cz