Charakteristika školy

Informace o škole

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   
Název školy: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o.
Obory vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
  63-41-M/02 Obchodní akademie
   
  4-leté denní studium ukončené maturitní zkouškou
   
RED IZO 600 016 641
IZO 041691202
Adresa: Tajovského 1661/2d, 736 01 Havířov – Podlesí
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 25 37 80 66
Telefon: 596 475 120
ID datové schránky: 5rqaue9
E-mail: hoa@obaka-havirov.cz
URL:

www.obaka-havirov.cz


Ředitelka školy: PaedDr. Jaroslava Čelechovská

Zástupci ředitelky školy: Mgr. Radovan Mráček, Ing. Zuzana Krajčovičová

Pracovnice pověřena vyřizováním žádostí o poskytnutí informací: Barbora Průžková, DiS. V případě její nepřítomností přijímá a vyřizuje žádosti Šarlota Holá.