Obory vzdělání

65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch (dle ŠVP)

63 - 41 - M/02 Obchodní akademie

Obor vzdělání: 65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Školné

ve výši 8 000,- Kč za školní rok. Od 1. září 2024 bude roční školné 8 500 Kč.

 

 Zaměření

  • hotelový provoz
  • cestovní ruch

 

Hotelová škola a Obchodní akademie nabízí absolventům základních škol velice atraktivní čtyřletý maturitní obor dle ŠVP 65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch, zakončený maturitní zkouškou, který připravuje středoškolsky vzdělané odborníky pro širokou oblast hotelnictví a dalších služeb cestovního ruchu.

Studují se 2 cizí jazyky - anglický a volitelný jazyk z nabídky.

Výběr druhého cizího jazyka: němčina, ruština a španělština.

Pro obor Hotelictví a cestovní ruch je nutný lékařský posudek.

Učební plán ZDE

Obor vzdělání: 63 - 41 - M/02 Obchodní akademie

ŠkolnéCalculator-385506_640

ve výši 6 500,- Kč za školní rok. Od 1. září 2024 bude roční školné 7 500 Kč.

 

Zaměření

  • výpočetní technika
  • podnikání
  • mezinárodní obchod

 

Hotelová škola a Obchodní akademie pro vás připravila čtyřletý obor vzdělání dle ŠVP 63 - 41 - M/02 Obchodní akademie ukončený maturitou s rozšířeným učebním plánem marketing. Od třetího ročníku mohou studenti volit mezi prací ve fiktivní firmě, v níž získávají dovednosti potřebné k fungování skutečného podnikatelského subjektu, a informačními technologiemi, ve kterých si osvojí dovednost pro práci s PC na vyšší než uživatelské úrovni.

Studují se 2 cizí jazyky - anglický a německý.

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Učební plán ZDE