Učební plány

Hotelnictví a Cestovní ruch

  • dle ŠVP Hotelnictví a Cestovní ruch
    • pro 1. ročník - ZDE
    • pro 2. - 4. ročník - ZDE

Obchodní akademie

  • dle ŠVP Obchodní akademie
    • pro 1. ročník - ZDE
    • pro 2. - 4. ročník - ZDE

Rozdělení platné pro školní rok 2022/2023.