Podmínky přijetí a informace

Připravuje se změna zákona, která umožní podat až 3 přihlášky. S tím souvisí i změny podmínek přijetí k nám na školu.

Podmínky přijetí musíme zvěřejnit do 31. ledna 2024.

Sledujte tuto stránku níže nebo sociální sítě školy.

Dny otevřených dveří

 • 16. prosince 2023 (sobota)
 • 13. ledna 2024 (sobota)

Vždy od 9:00 - 13:00 hod.

Budova B - vchod od Alberta.

Můžete si prohlédnout školu, zeptat se na průběh studia, ochutnat něco dobrého. K dispozici Vám budou žáci, vyučující i vedení školy.

Těšíme se na Vás.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení se řídí dle § 59 a § 60, 60a,b,c,d,e,f,g zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č.353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Obory vzdělání:

65-42-M/01 Hotelnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Počet přijímaných uchazečů:

 • na ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch dle RVP Hotelnictví může být přijato 51 žáků
 • na ŠVP Obchodní akademie dle RVP OA může být přijato 51 žáků

 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2023.

Přihláška ke studiu: ZDE

Průvodce vyplněním přihlášky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Informace pro cizince: ZDE 

Informace pro ukrajinské uchazeče: ZDE

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2024/25:

Nejlepší ucelené informace najdete zde: https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/#velkezmeny

Návrh zákona byl schválen poslaneckou sněmovnou. Nyní ještě senát a prezident.

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ v polovině května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024

Výše zmíněné změny zatím nejsou legislativně ukotveny.

Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1. 3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).