Šablony II

V rámci Výzvy č. 02_29_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR, prioritní osa 3 Operačního Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizujeme:

Název projektu: Šablony II. pro SŠ Havířov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016673

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 8. 2022

Aktivity projektu: Projekt je zaměřen personální podporu SŠ, prohlubování odborných kompetencí pedagogů SŠ formou dalšího vzdělávání, zapojení odborníků z praxe do výuky, zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání, klub pro žáky SŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektové dny a komunitně osvětové setkávání.

 

Logolink_op_vvv_hor_barva_cz