Šablony JAK

Název projektu: Šablony I. OP JAK pro HOA Havířov, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002417

Termín realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024

0