Organizace školního roku 2017/2018 2. pololetí

1. 2. 2018      Začátek vyučování ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
2. 2. 2018   Pololetní prázdniny - pátek
5. 2. - 11. 2. 2018   Jarní prázdniny
15. 2. 2018 14:30 Provozní porada
14. 3. 2018 14:30 Provozní porada
do 1. 3. 2018   Příjem přihlášek do 1. roč. v 1. kole PŘ
22. 3. 2018   Třídní schůzky 4. ročníků
    Studentská konference „ Labyrintem ekonomie „
do 28. 3. 2018   Odevzdání PMP HŠ
29. 3. - 30. 3. 2018   Velikonoční prázdniny
do 31. 3. 2018   Jmenování maturitních komisí – profilová část MZ
    PPK odevzdat 20 témat ústní profilové MZ
    Žáci odevzdávají svůj seznam lit. děl k ústní zkoušce z CJL -20 děl
    PPK odevzdat seznam 3. částí  pracovních listů k ústní MZ z CJ
    Aktualizace sběru dat pro MŠMT ( školní matrika )
    Zveřejnit povinné a nepovinné předměty profilové části pro maturity 2019
5. 4. 2018   Raut pro rodiče žáků 2.HA
9. 4., 10. 4.,12. 4. 2018   Praktické maturity dle rozpisu (školní restaurace)
11. 4. 2018   Písemná práce z CJL – jarní termín maturitní zkoušky 2018 dle JEZUS
12. 4. 2018   1. Termín JPZ v 1. kole PŘ do 1. ročníku
16. 4. 2018   2. Termín JPZ v 1. kole PŘ do 1. ročníku
24. 4. 2018   Termín pro uzavření klasifikace 4. ročníků 10.00
26. 4. 2018   Pedagogická rada + klasifikační porada 4. HA, 14.00 hod.
    Třídní schůzky 17.00 hod.
27. 4. 2018   Poslední zvonění 4. roč. HOA
do 28. 4. 2018   2.roč.HŠ i OA písemně se přihlásit k volitelným předmětům
30. 4. 2018   Termín pro odevzdání posudků PMP žákům
    Třídnické hodiny 4. ročníků HOA od 8.00
1. 5. 2018, 8. 5. 2018   Státní svátek - pondělí
2. 5. - 7. 5. 2018   Zbývající písemné zkoušky spol. části MZ  jarní termín 2017 dle JEZUS
7. 5. 2018   Individuální konzultace žáků 4.HA
9. 5. - 15. 5. 2018   Studijní volno 4.HA
10. 5. 2018   1. náhradní termín JPZ
11. 5. 2018   2. náhradní termín JPZ
16. 5. - 22. 5. 2018   Maturity 4.HA (včetně obhajob PMP 16.5.18)
1. 6. 2018   Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení
13. 6. 2018   Klasifikační porada 3. roč  HŠ 14.00
15. 6. 2018   Ukončení ŠR 3. roč. HA – výpis z vysvědčení
od 16. 6. 2018   Odborná praxe 3. roč. HŠ
20. 6. 2018   Připravit podklady pro zpracování výroční zprávy ( PPK )
26. 6. 2018   Klasifikační porada OA 1.-3. roč. + 1.-2. roč.HŠ – 13.00
do 25. 6. 2018   Přihlášky žáků k opravné ( náhradní ) MZ řediteli školy
do 29. 6. 2018   Odeslání přihlášek k opravné ( náhradní ) MZ na CERMAT
    Stanovit maturitní komisi pro podzimní termín MZ 
29. 6. 2018   Ukončení ŠR  – vysvědčení
do 15. 8. 2018   Zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části MZ v opravném (náhradním) termínu dle JEZUS – CERMAT
2. 7. - 31. 8. 2018   Hlavní prázdniny
2. 7. 2018   Nástup vyučujících na dovolenou
29. 8. 2018   Nástup vyučujících po dovolené
3. 9. 2018   Zahájení období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí

Datum 

Akce

30. 8. 2017 9:00

Pedagogická rada, školení BOZP, učebna C22

30. 8. - 1. 9. 2017   Doklasifikace, komisionální opravné zkoušky (pouze 1 denně)
4. 9. – 8. 9. 2017  

Maturity - JEZUS – opravný a náhradní termín

4. 9. 2017 8:30 Zahájení ŠR 2. roč. OA + 2. roč. HŠ ve třídách
  8:30 1. roč. HŠ
  9:00 1. roč. OA
5. 9. 2017 8:00

Třídnické hodiny

6. 9.  - 7. 9. 2017  

Adaptační kurz 1. HA, 1. HB

7. 9. - 8. 9. 2017  

Adaptační kurz 1. OA

12. 9. 2017  

Maturity ústní a profilové zkoušky – opravný a náhradní termín

18. 9. 2017 8:00

Nástup 3. roč. HA po praxi – pondělí

19. 9. 2017 8:00

Nástup 4. roč. HŠ po praxi – úterý

19. 9. 2017

17:00

Třídní schůzky 1. ročníků HOA

19. 9. 2017

14:30

Provozní porada

22. 9. 2017

8:00

Nástup 3. OA po praxi - pátek

28. 9. 2017                     

 

Státní svátek

do 30. 9. 2017  

Zveřejnit nabídku pov. a nepov. předmětů profilové části MZ.

(povinné – PZOP+2 zk. teoretické, nepovinné MAT, druhý CJ)
   

Odevzdat a zveřejnit témata PMZ HŠ

   

Zveřejnit témata profilových zkoušek (TZOP,TZEP, PZOP,TZU, TZUaIT, dobrovolné předměty MAT a CJ)

    Vytvořit a zveřejnit seznamy lit. děl pro ústní MZ z CJL (40)
   

Předání údajů ze škol. matriky na MŠMT

    Svolat Školskou radu

do 15. 10. 2017

 

Odevzdat výroční zprávu na KÚ MSK

19. 10. 2017

14:30

Provozní porada

21. 10. 2017   

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

26. - 27. 10. 2017

 

Podzimní prázdniny (čt, pá)

do 30. 10. 2017

 

Stanovit a zveřejnit témata škol. úloh z CJ v rámci pracovních listů

Listopad 2017  

Burzy SŠ (Karviná, Havířov, Frýdek, Orlová)

11. 11. 2017

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

15. 11. 2017

14:00

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

  17:00

Třídní schůzky HOA

17. 11. 2017

 

Státní svátek

do 1. 12. 2017

 

Písemně se přihlásit k MZ (státní i profilová část)

1. - 2. 12. 2017

 

Burza škol Ostrava (HOA+VOŠ)

8. 12. 2017

 

Losování témat PMZ HŠ (HOP i CR)

9. 12. 2017

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

14. 12. 2017

14:30

Provozní porada

do 14. 12. 2017

 

Odeslat přihlášky k MZ na CERMAT

do 20. 12. 2017

 

Předat žákům kopie přihlášek k MZ

22. 12. 2017

 

Poslední vyučovací den kalendářního roku 2017

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018   Vánoční prázdniny

3. 1. 2018

 

Zahájení výuky v roce 2018

Leden 2018

 

LVVZ

do 8. 1. 2018

 

Žádost o jmenování předsedů maturitních komisí – profilová část MZ a ÚZ státní části MZ

13. 1. 2018

9-13

Den otevřených dveří (sobota)

do 15. 1. 2018

 

Rozpis JEZUS 2018 dle CERMATu

do 22. 1. 2018

 

Poslední termín pro přezkoušení z důvodu absence

24. 1. 2018

14:00

Pedagogická rada za l. pol.  HOA – středa

do 30. 1. 2018

 

Zveřejnit ve škole a na webu kritéria PZ dle § 60 odst. 4 ŠZ

31. 1. 2018

 

4.VH -  Třídnické hodiny – konec 1. pol. - výpisy z vysvědčení

2. 2. 2018

 

Pololetní prázdniny