Školné pro rok 2023/2024

65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch (dle ŠVP)

63 - 41 - M/02 Obchodní akademie

Školné:

  • 8 000 Kč ročně pro obor Hotelnictví a cestovní ruch. Od 1. září 2024 bude roční školné 8 500 Kč.

Qr-platba-hot

Do variabilního symbolu doplňte pouze rodné číslo žáka.

  • 6 500 Kč ročně pro obor Obchodní akademie. Od 1. září 2024 bude roční školné 7 500 Kč.

Qr-platba-oa

Do variabilního symbolu doplňte pouze rodné číslo žáka.