Změna školného od 1. září 2023

Obor Hotelnictví a cestovní ruch bude mít roční školné 8 000 Kč.

Obor Obchodní akademie bude mít roční školné 6 500 Kč.

Výše školného byla zvýšena ve vazbě na růst inflace a nákladů souvisejících s pedagogickým procesem.

Školné pro rok 2022/2023

65 - 42 - M/01 Hotelnictví a cestovní ruch (dle ŠVP)

63 - 41 - M/02 Obchodní akademie

Školné:

  • 6 900 Kč ročně pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

Qr-hotelnictvi

Do variabilního symbolu doplňte pouze rodné číslo žáka.

  • 5 000 Kč ročně pro obor Obchodní akademie

Qr-obchodni-akademie

Do variabilního symbolu doplňte pouze rodné číslo žáka.