Sborovna

Informace pro učitele

Školní řád - ZDE

Žádost studenta - ZDE

Hlášení absence

Hlášení absence vyučujícího - ZDE

Hlášení akce mimo vyučování - ZDE

Pochvaly

Pochvala třídního učitele - ZDE

Pochvala ředitelky školy - ZDE

 

Napomenutí třídního učitele

Napomenutí třídního učitele - ZDE

 

Důtky

Důtka třídního učitele - ZDE

Důtka ředitelky školy - ZDE

Organizační schéma školy

Organizacni-schema-hoa-k-1-9-2023