Erasmus+

Projekty mobility osob s názvem „Praxí proti nezaměstnanosti“, registrační číslo 2020-1-CZ01-KA102-077993

Termín projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021  (prodloužený termín do 31. 8. 2022)Erasmus-ka2-extension

Evropský plán rozvoje školy - ZDE

Hodnocení stáže Budapešť 2022 - ZDE

Předávání certifikátů a diseminace

V září 2022 proběhla diseminační konference žáků, kteří se zúčastnili stáže Erasmus+ v Budapešti. Pro žáky školy si připravili prezentace o stáži, své poznatky, zážitky a zkušenosti v pracovním prostředí a životě v cizí zemi. Zodpověděli dotazy a popřáli všem dalším účastníkům stáží ERASMUS + hodně skvělých zážitků.

Děkujeme EU za příležitost

Erasmus+