Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení (koronavir)

Každý uchazeč obdrží informaci o termínu a podmínkách přijímacího řízení klasickou i mailovou poštou. Dnes 19. 5. 2020 byly poslány dopisy klasickou poštou.

Termín přijímacího řízení: 8. června 2020 v 8:30 hod, učebna je otevřena od 8:00 hod

Info: koná se pouze jedno kolo, uchazeč koná zkoušku na té škole, kterou uvedl v přihlášce jako první

Výsledky: 15. června 2020, budou na webu školy, dveřích školy a FB školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: zašleme 16. června 2020

Odevzdání zápisového lístku: do 23. června 2020

Informace o přijímacím řízení: ZDE

Metodický pokyn o ochraně zdraví: ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (nutno přinést na přijímačky): ZDE 

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí, vzor poučení: ZDE

Vítejte u nás...

Od středy 11. 3. 2020 byla zrušena denní výuka nařízením vlády ČR, škola je uzavřena. Výuka žáků probíhá dálkovou formou prostřednictvím systému Bakaláři, kam učitelé zasílají žákům materiály ke studiu společně se zadáváním úkolů ke splnění. Viz informace níže "online výuka".

Informace o online výuce v těchto dnech najdete ZDE

 

Co se děje ve škole, sledujte na FB a Instagramu školy:

Školné:

6 900Kč ročně pro obor Hotelnictví a cestovní ruch

5 000Kč ročně pro obor Obchodní akademie

Obory: ZDE

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou oborech vzdělání Hotelnictví a cestovní ruchObchodní akademie.

Škola byla zařazena do sítě škol ČR k 1. 9. 1991. Hotelová škola vznikla jako jedna z prvních soukromých škol v moravskoslezském regionu a za dobu své působnosti se zařadila mezi uznávané hotelové školy v České republice.

Vzdělávacími podmínkami, úzkým sepětím s tuzemskou a  zahraniční praxí, účastí na mezinárodních projektech a soustavnou inovací učebního plánu o nejnovější poznatky a trendy usilujeme o trvalé umístění mezi nejlepšími odbornými školami v ČR.

Kulinarske_umeni     Komora

Mobilní aplikace školy

Ap-550x550-16x12-1-transparent-t  Download-on-the-app-store-badge Stáhněte si bezplatně aplikaci a budete mít k dispozici všechny informace o škole. Formou oznámení(notifikací) budete informováni o důležitých událostech.

Kontakt


Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov, s. r. o.

Tajovského 2/1157

736 01 Havířov-Podlesí

telefon: +420 596 475 120

e-mail: hoa@obaka-havirov.cz

číslo účtu: FIO Banka 2700919842/2010

ID datové schránky: 5rqaue9