Порядок прийому студентів з України (Přijímací řízení pro žáky z Ukrajiny)

Інформація про порядок вступу абітурієнтів з України (Informace o přijímacím řízení pro uchazeče z Ukrajiny).

Загальна інформація (Obecné informace)

Вибір середньої школи в Чехії  (Výběr střední školy v ČR) - ZDE

Типи середніх шкіл в Чехії  (Typy středních škol v ČR) - ZDE

Закон Lex Ukraine (Lex Ukrajina) - ZDE

Прийом абітурієнтів з-за кордону (Přijímání uchazečů ze zahraničí) - ZDE

Порядок прийому (Přijímací řízení)

Порядок прийому, інформація  (Přijímací řízení, informace) - ZDE

Таблиця відповідності оцінок (Převodní tabulka známek) - ZDE

Заява  на навчання (зразок)  (Přihláška ke studiu, vzor) - ZDE

Відсутність свідоцтва про попередню освіту (заява під присягою) (Chybějící doklady o vzdělávání, čestné prohlášení) - ZDE

Звільнення від вступного іспиту з чеської мови та математика в українській мові (Žádost o vykonání zkoušky z matematiky v ukrajinštině) - ZDE

ЗАЯВА НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ЧЕСЬКОЇ МОВИ (Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka) - ZDE

Співбесіда (Přijímací pohovor) - ZDE

Реєстраційний бланк (Zápisový lístek)

Реєстраційний бланк, зразок (Zápisový lístek, vzor) - ZDE